tło
WYDARZENIA

AKADEMIA OPERY


Jest nowatorską i pierwszą tego typu inicjatywą w województwie dolnośląskim. To projekt edukacyjny, skierowany do uczniów dolnośląskich szkół ogólnokształcących i muzycznych I stopnia w wieku 7-16 lat, jako uzupełnienie wiedzy o muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki operowej. Cykl jest podzielony na rok szkolny, podczas którego uczniowie poznają cały przekrój sztuki wokalnej i uczestniczą w warsztatach i przedstawieniach końcowo rocznych.