tło
WYDARZENIA

SCENA OPERY DAWNEJ MMImpresario


Scena Opery Dawnej to nowa inicjatywa na rzecz przywrócenia w kulturze muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska najpiękniejszych oper baroku i klasycyzmu. Dzieła, które dość rzadko goszczą na polskich scenach muzycznych, prezentowane będą w perłach architektonicznych regionu. Do projektów zapraszani będą najlepsi interpretatorzy muzyki dawnej, a historyczne wykonawstwo i instrumentarium stanowić będą kluczową rolę warstwy artystycznej.