tło
WYDARZENIA

Repertuar SCENY KAMERALNEJ na grudzień 2015


Nadzwyczajna Gala Operetki, Musicalu i Rewii, „Śpiewnik Domowy” Stanisława Moniuszki, Gala Gospel z udziałem znakomitej śpiewaczki i Wrocławskiego Chóru Gospel, a także wspólne kolędowanie i trzy rewie sylwestrowe – to najważniejsze wydarzenia nadchodzącego miesiąca. Zapraszamy na Scenę Kameralną przy ul. Lelewela 15!