tło
WYDARZENIA

SCENA KAMERALNA


To miejsce spotkań różnych gatunków muzyki: opery, operetki, musicalu, kameralistyki, jazzu. Spotkają się tutaj poeci, prezentując swoje wieczorki, uczniowie z dolnośląskich szkół realizujący program Akademia Opery i Baletu, a także najsłynniejsze kabarety. Przez cały rok czekać będzie na Państwa mnóstwo zróżnicowanych atrakcji!


PLAN WIDOWNI - SCENA KAMERALNA MMImpresario