tło
WYDARZENIA

AKADEMIA OPERY I BALETU


Jest nowatorską i pierwszą tego typu inicjatywą w województwie dolnośląskim. To projekt edukacyjny, skierowany do uczniów dolnośląskich szkół ogólnokształcących i muzycznych I stopnia w wieku 7-16 lat, jako uzupełnienie wiedzy o muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki operowej i baletowej.

Cele AKADEMII OPERY I BALETU:

  • przygotowanie młodego odbiorcy do późniejszego samodzielnego korzystania z oferty kulturalnej dolnośląskich instytucji kultury, poszerzenie wiedzy na temat sztuki operowej i baletu
  • rozwijanie wrażliwości na muzykę poważną i piękno muzyki wokalnej i baletu
  • uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły i zajęć z muzyki / sztuki / wiedzy o kulturze
  • profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturalnej przez uznanych artystów-muzyków i wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia
  • podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji artystycznej.

Adresaci AKADEMII OPERY I BALETU:

  • uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i muzycznych I stopnia w wieku 7-16 lat

Czas trwania AKADEMII OPERY I BALETU:

  • PAŹDZIERNIK 2015 – CZERWIEC 2016 | 1 TEMAT / MIESIĄC ROKU SZKOLNEGO

Każdy z prezentowanych tematów wzbogacony jest prezentacjami multimedialnymi (zdjęcia, muzyka, filmy). Założeniem cyklu edukacyjnego jest przekazywanie wiedzy w ciekawy i przystępny sposób. Część przykładów muzycznych prezentowanych jest przez obecnych podczas audycji wokalistów, z akompaniamentem fortepianu. Poszczególne sylwetki kompozytorów i najwybitniejszych śpiewaków operowych są omówione (ciekawostki z życia).

Dla uczestników projektu planowane są ponadto konkursy literackie na najlepsze recenzje z koncertów i spektakli operowych, a także konsultacje pro-zawodowe, dotyczące takich zawodów jak: reżyser teatralny, artysta muzyk, artysta śpiewak.

Dział Edukacji MMImpresario pośredniczyć będzie ponadto w organizacji wyjść zorganizowanych na koncerty, spektakle i wydarzenia do Instytucji Kultury w województwie dolnośląskim.

Rozwinięciem Akademii Opery są comiesięczne Spotkania z Operą i Baletem na Scenie Kameralnej MMImpresario, podczas której odbywają się koncerty specjalnie adresowane dla uczniów. Soliści śpiewacy wykonują zróżnicowany repertuar operowy, operetkowy i pieśniarski, a moderator dodatkowo omawia wszystkie fragmenty. Co jeden sezon artystyczny przygotowywana jestpremiera operowa adresowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Podczas Spotkań z Operą i Baletem uczniowie biorą interaktywny udział w zdarzeniach dziejących się na scenie. Wspólnie z wykonawcami śpiewają, czy też tańczą. Organizowane są ponadto konkursy z wiedzy
o programie prezentowanym podczas koncertu.


T E M A T Y   A U D Y C J I

POCZĄTKI OPERY XVI – XVII W. [październik 2015]
Kiedy i gdzie narodziła się muzyka? Tego nie wiemy. Według mitologii pochodziła ona od bogów.
W starożytności połączona z tańcem i słowem towarzyszyła obrzędom kultowym i magicznym. Przypisywano jej właściwości wychowawcze, moralizatorskie, a nawet uzdrawiające. Sztuka i filozofia antyku wzbudziły zainteresowanie światłych ludzi renesansu, w tym grupę włoskich kompozytorów, poetów i teoretyków, czyli członków  słynnej Cameraty Florenckiej. W ich twórczości znajdziemy nawiązanie do jednego z najpopularniejszych mitów o miłości Orfeusza i Eurydyki. To właśnie tam, w słonecznych Włoszech, narodziła się opera. Opowiemy o jej początkach, przedstawimy ważne dla niej postaci, zaprezentujemy pierwsze jej brzmienia – muzyczne interpretacje greckiego mitu.


OPERA BAROKOWA XVII – XVIII W. [listopad 2015]

Tak jak w każdej z dziedzin naszego życia, również w muzyce wytworzył się odrębny, charakterystyczny dla niej język.
Z jednej strony jest on pełen muzycznych symboli (bo uczucia również można wyrazić dźwiękami, a w przypadku opery podkreślają one dodatkowo znaczenie słowa), z drugiej zaś techniczny, odnoszący się do kształtu kompozycji, stylu i wykonania. Podczas Akademii Opery wyjaśnimy tak tajemniczo brzmiące pojęcia, jak: uwertura, aria, recytatyw, akt, libretto czy antrakt. Podpierając się przykładami muzycznymi omówimy również podstawowe gatunki opery stanowiące rozrywkę królów i szlachty epoki baroku oraz opowiemy najciekawsze anegdoty dotyczące wybranych kompozytorów XVII i XVIII wieku.


OPERA KLASYCZNA XVIII – XIX W. [grudzień 2015] 

Przez długie lata, wskutek próżności i nadmiernej swobody wokalistów pragnących popisywać się swoim talentem, opera barokowa zaczęła nabierać cech zniekształcających idee tego gatunku. Stała się ona zbyt monotonna i nudna, a przez pewne wynaturzenia, czasem nawet śmieszna. Ulegli wokalistom kompozytorzy większy nacisk kładli na popisowość arii, niż na rozwój operowej akcji i atrakcyjność fabuły. Wzrastająca śmieszność opery skłoniła Christopha Willibalda Glucka do przeprowadzenia diametralnych w niej zmian. Jego naczelną ideą było przywrócenie równowagi między muzyką a słowem. Podczas Akademii Opery opowiemy co zmieniła reforma Glucka i jak wpłynęła ona na kształt klasycznej opery. Rozwikłamy również złożone, a przez to fascynujące treści wybranych oper jednego z najsłynniejszych i najgenialniejszych kompozytorów wszechczasów – Wolfganga Amadeusa Mozarta.


OPERA ROMANTYCZNA XIX W. [styczeń 2016] 

Nierówna walka z siłami zła, zawiłe miłosne perypetie, których finał odbywa się albo przed ołtarzem, albo – w tych naznaczonych piętnem zbrodni i nieubłaganym fatum – przed mrocznym obliczem śmierci. Oto treść najsłynniejszych romantycznych  oper, najbardziej wzruszających i melodyjnych arii, które stanowiły rozrywkę XIX -wiecznej publiczności. Podczas Akademii Opery zaprezentujemy najpiękniejsze i najciekawsze z nich omawiając zarazem losy głównych bohaterów.


DRAMATY MUZYCZNE I WIELKIE OPERY [marzec 2016] 

Monumentalne orkiestry, taniec, śpiew, bogate dekoracje, akcja sceniczna oparta na legendach, mitach, fantastyce… – tak w dużym skrócie można opisać dzieła Richarda Wagnera i Richarda Straussa. Skąd u nich zamiłowanie do potęgi brzmieniai wyrazu? Na czym polegała idea dramatu muzycznego? Co to jest leitmotiv? Na wszystkie pytania odpowiemy prezentując wybrane fragmenty dramatów i oper dwóch gigantów niemieckiej muzyki romantycznej.


OPERA POLSKA. NAJSŁYNNIEJSI POLSCY ŚPIEWACY [kwiecień 2016] 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” pisał Stanisław Jachowicz. W niezwykle bogatej historii opery swoje miejsce ma również opera polska. Mazura ze Strasznego Dworu, arię basową Skołuby lub tenorową Jontka z dzieł Moniuszki nucił niegdyś każdy Polak. Jak zatem wyglądała twórczość ojca polskiej opery narodowej? Jakie nowości wprowadzili kompozytorzy XX wieku? Jakie treści fascynowały Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Pendereckiego? I wreszcie jak wyglądała opera polska w ujęciu europejskim? Opowiemy o tym prezentując najsłynniejsze arie.


OPERA WSPÓŁCZESNA XX-XXI W. [maj 2016] 

XX wiek przyniósł operze wiele nowości. Kompozytorzy zaczęli łamać dotychczasowe zasady, przekraczać wszelkie granice, naciągać wszelakie prawa. Celem stało się zaskoczenie, zaintrygowanie, a nawet wzburzenie publiczności. Wysoko zaawansowana elektronika, pokazy multimedialne, nietuzinkowe scenografie, frapujące treści dostarczały natchnionym twórcom niezwykle różnorodną bazę do wykorzystania. Według zamysłów Stockhausena soliści instrumentaliści, początkowo popisujący się swoją grą siedząc na zawieszonych u sufitu krzesłach, wkrótce potem wsiadali do helikopterów i odlatywali, wciąż grając swoje partie. Dźwięki muzyki miały mieszać się z warkotem silników. To tylko jeden z wielu z równie zaskakujących pomysłów. O pozostałych opowiemy podczas Akademii Opery.


HISTORIA BALETU W PIGUŁCE [czerwiec 2016] 

Balet powstał z renesansowych maskarad karnawałowych i z triumfów, popularnych we Włoszech, które przerodziły się w widowiska dworskie, złożone z recytacji, śpiewu, muzyki, pantomimy i tańca. Od początku XV w. krystalizuje się specyficzny styl włoski, a jego najwybitniejszymi przedstawicielem jest Domenico da Piacenza. O początkach baletu, jego dziełach i współczesnych interpretacjach opowiedzą znakomici soliści i tancerze. Podczas ostatniej audycji zaproszą wszystkich uczestników do wspólnego tańca…


 C E N N I K   I   I N F O R M A C J E

W każdej audycji uczestniczą:
– pianista
– 1-2 śpiewaków operowych lub para baletowa
– prowadzący

AKADEMIA OPERY odbywająca się w Sali Kameralnej MMImpresario (ul. J. Lelewela 15, Wrocław)
Czas trwania audycji: 60 min.
Grupa do 80 osób
Cena: 400 zł (średnio 5 zł / uczeń)
Umowa półroczna (4 tematy) – 1400 zł
Umowa roczna (8 tematów) – 2600 zł

AKADEMIA OPERY wyjazdowa w szkołach na terenie Wrocławia:
Czas trwania audycji: 60 min.
Grupa do 200 osób (sala gimnastyczna, aula)
Cena: 600 zł (średnio 3 zł / uczeń)
Umowa półroczna (4 tematy) – 2000 zł
Umowa roczna (8 tematów) – 4000 zł

 AKADEMIA OPERY wyjazdowa poza Wrocławiem
Czas trwania audycji: 60 min.
Grupa do 200 osób (sala gimnastyczna, aula)
Cena: 800 zł
Umowa półroczna (4 tematy) – 2800 zł
Umowa roczna (8 tematów) – 5600 zł

Drukowane materiały edukacyjne dla uczniów przygotowane w formie programu w przystępnej formie i ciekawej szacie graficznej (możliwość wykorzystywania materiałów na zajęciach, a także do indywidualnego poszerzania wiedzy muzycznej) dla 200 osób – koszt 200 zł.

 Drukowane materiały edukacyjne dla kadry pedagogicznej – bezpłatnie

KONTAKT:
tel. 604 562 843
mail: edukacja@mmimpresario.eu